ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครโครงการเถ้าแก่น้อย รุ่น 7 แล้วค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และร่วมสมัครในปีต่อไปได้นะคะ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 02-502-6522
Email : [email protected]

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์: 02-583-9992 ต่อ 1508, 1510
Email : [email protected]
Website : http://www.nstda.or.th/bic/