โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2016
"ประกาศผล Business Plan Competition"

จำนวนผู้ผ่านเข้ารอบ 2 ทั้งสิ้น 25 โครงการ ได้แก่

  ชื่อผลงาน ชื่อ - นามสกุล (หัวหน้าทีม)
1Acconxนายเพียรภัทร ภูริคุปต์
2Beer Novaนายปิ่นกมล เรืองเดช
3Call Zenนายพงษ์ภัทร พุกะนัดด์
4D-Driveนายหฤษฎ์ พลเมืองดี
5DoLaeCareMeนายภูริทัต เจริญจิตต์
6Doseนางสาวฉัตรตราภรณ์ เพชรดีมณีงาม
7Family Health Applicationนายวนัส ลีลามณี
8FitMeUpนายสุรัติกร ชุมแก้ว
9Glurr.comนายชัชนาท จรัญวัฒนากิจ
10GreenOนายณัฐกานต์ สระทองอยู่
11Handy Wingsนายวาทการ อาตมประสังสา
12Lean Billนายไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์
13Microdotนายปรินทร แจ้งทวี
14Parkitนายพิสิษฐ์ มรรคไพสิฐ
15Santaboxนายจิณัฐวุฒิ ประชากิจกุล
16Skizzนายปิยพัทธ์ เรืองนิพนธ์กิจ
17Sky Taleนางสาวสุจิตรา ประยูรพัฒน์
18TramTourนายกณวัฒน์ โสรัสสะ
19Wordboxนางสาวบุษภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์
20Zzzleepillowนายกันภัทร รุ่งสวัสดิทรัพย์
21จอดสบายนางสาวอนงค์ลักษณ์ แซ่ลิ้ม
22จับจ่ายนายนรินทร์ คูรานา
23ตลาดติวเตอร์นายนพณัฐ นพชำนาญ
24มิวอายนายจักรกฤษณ์ กำทองดี
25อะพาร่านายวุฒิชัย เฉลิมวุฒานนท์


หมายเหตุ: การจัดลำดับไม่ได้เรียงตามผลคะแนน